Reddingsbrigade Echt

Aan- afmelden

Klik op onderstaande buttons om informatie over het betreffende onderwerp te vinden.
Aanmelden:
Wil je lid worden van de Reddingsbrigade Echt dan nodigen wij je graag uit eens een kijkje te komen nemen bij een van de trainingen. De trainingsdagen en -uren vind je elders op deze site (ga naar vereniging, trainingstijden). Afhankelijk van je leeftijd en zwemervaring start je bij de opleiding of kun je direct instromen bij de wedstrijdgroep. Het kan echter zijn dat we je niet direct lid kunt worden, dan plaatsen we je op de wachtlijst. Met het inschrijfformulier moet ook het formulier “doorlopende machtiging algemeen” voor de betaling van de contributie worden ingediend. Bij minderjarige leden worden beide formulieren ondertekend door een van de ouder(s) c.q. de wettelijke vertegenwoordiger. Bij aanmelding dienen beide formulieren ondertekend en met pasfoto te worden ingeleverd bij een van de trainers. Inschrijfformulier Doorlopende SEPA machtiging
Afmelden:
Als je je lidmaatschap bij onze vereniging wilt beëindigen, dan kan dat uiteraard. Dit kan met ingang van elk kwartaal. Wil je je lidmaatschap beëindigen dan dien je dit minimaal vier weken vóór aanvang van het nieuwe kwartaal kenbaar te maken. Het beëindigen van je lidmaatschap kan alleen met gebruikmaking van onderstaand formulier ”beëindiging lidmaatschap” . Dit formulier kan worden ingeleverd bij een van de trainers of worden toegestuurd aan ledenadministratie@rb-echt.nl. Een mondelinge of telefonische mededeling leidt niet tot beëindiging van je lidmaatschap. Bij beëindiging van je lidmaatschap dien je ook je lidmaatschapskaart in te leveren. Beëindiging lidmaatschap
Tussentijdse wijzigingen gegevens:
Verhuis je tijdens je lidmaatschap, stop je bij de wedstrijdgroep, krijg je een nieuw telefoonnummer of emailadres of zijn er anderszins veranderingen die voor de vereniging van belang zijn dan vragen wij je die door te geven door een email te sturen aan ledenadministratie@rb-echt.nl. Geef een tussentijdse wijziging door