Reddingsbrigade Echt

Contributie

Om de Reddingsbrigade voor zoveel mogelijk sporters toegankelijk te laten zijn, streven wij er naar de contributie zo laag mogelijk te houden en de sporters de mogelijkheid te bieden de contributie maandelijks te betalen. Dit laatste brengt echter voor de vereniging extra kosten met zich. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden, vragen wij leden de penningmeester te machtigen de contributie met een automatische incasso te innen en wel in 4 termijnen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de penningmeester.

Eventuele examenkosten die gemaakt worden bij de opleidingen worden per automatische incasso geïncasseerd (€10,-  per examen).