Reddingsbrigade Echt

Reddingsbrigade Echt

De reddingsbrigade is opgericht op 1 januari 1975 en is dus al meer dan 40 jaar actief, vanaf het begin met een tweeledig doel: het opleiden van redders en deelname aan wedstrijden. Met ongeveer 200 leden, waarvan ongeveer 50% jongeren, is het ledenaantal al jaren stabiel. Het bestuur zorgt ervoor dat de opleidingsgroep, de wedstrijdgroep, de recreantengroep en de activiteitengroep zich kunnen ontplooien.

Huishoudelijk reglement Vertrouwenspersoon Veilig sportklimaat

 

 

Bestuur

Naam: Functie: E-mail:
Hans op het Veld Voorzitter ad interim voorzitter@rb-echt.nl
Christine Teulings Secretaris secretariaat@rb-echt.nl
Wim Wauben Penningmeester penningmeester@rb-echt.nl
Karina Gelissen Activiteiten k.gelissen@rb-echt.nl
Sharon Giesberts Veilig Sportklimaat s.giesberts@rb-echt.nl
Joep Teulings ICT / systeembeheer j.teulings@rb-echt.nl
Geen lid van het bestuur:
Sven Roemen Contactpersoon wedstrijdploeg wedstrijden@rb-echt.nl
Mieke Hover Contactpersoon opleidingen opleidingen@rb-echt.nl (mail wordt door de commissie gelezen)
Contact opnemen

Commissies

Commissie Activiteiten
Coördinator: Karina Gelissen
Lid: Anneke Vrenken
Lid: Claudia Janssen

Taak: sinterklaas, pasen, jubilea, uitjes en sponsoracties.

Commissie Financiën
Coördinator: Wim Wauben
Lid: Nikki Salden

Taak: financieel beheer

Commissie Opleidingen
Coördinator: Mieke Hover
Lid: Charlotte v/d Laar
Aangevuld met alle instructeurs

Taak: afspraken opleidingen/wedstrijdgroep, technische Commissie, contact regio, bondszaken, administratie brevetten, communicatie naar instructeurs, planning, methodiek in de opleiding, besluitvorming, communicatie naar instructeurs, leden, ouders en recreanten

Commissie Sponsoring
Coördinator: vacant

Taak: 

Commissie Voorzieningen
Coördinator: Karina Gelissen
Lid: Hans op het Veld

Taak: beheer materialen, externe contacten met betrekking tot voorzieningen en kleding.

Commissie Wedstrijden
Coördinator: Joep Teulings
Aangevuld met alle trainers en het wedstrijdsecretariaat.

Taak: wedstrijdsecretariaat, coördinator trainingen, trainers, contact met opleidingen, aanspreekpunt sporters/ouders en records gezwommen tijdens wedstrijden. 

Commissie Veilig Sportklimaat
Coördinator: Sharon Giesberts
Lid: Karin van den Akker
Lid: Wim Hover
Lid: Tineke Knoben