Reddingsbrigade Echt

Succesvolle cursusdag Vlaggensysteem voor onze trainers en instructeurs

Zaterdag 12 maart jl. zijn de trainers en instructeurs van onze Reddingsbrigade met de methodiek van het Vlaggensysteem aan de slag gegaan. Vanwege alle recente gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de media, kon dit niet op een beter moment komen.

De methodiek van het Vlaggensysteem richt zich op de (normale) seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen, jongeren en volwassen, zowel binnen alsook buiten de sport. Aan het einde van een leuke en interessante dag, hebben de aanwezigen handvaten verkregen om seksueel gedrag beter te signaleren, adequaat te beoordelen en om gepast te reageren. Met als uiteindelijk doel om gezond seksueel gedrag te stimuleren en bij te dragen aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen en buiten de sport.

Alle trainers en instructeurs zijn vanwege hun actieve deelname nu in het bezit van het Vlaggensysteem certificaat!